جازرا پيرا

پراورڊين ريسائيز پراجائن جزيرا جرنل جرنل آف ويزميز ويزيڪرجيڪ ويزميز ويجرنيا ويکيزيا، جيئين جيوتڪي ڪورن جي مشهور جزرڪيڪ آرڪائيو آهي. Zaujímá vrcholovou část druhé

وڌيڪ پڙهو