ديو، ديو جبلن، چڪ بھشت ۾

پيانو ميلو

  • الان پنڌ - ڀريل - پيانو ميلو وڌيڪ پڙهو

    الان پنڌ - ڀريل - پيانو ميلو

    ف # 4 ف # 4 ف # 4، هڪ # 4 د # 5، د # 5، د # 5 سي # 5، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، F4، F4، F4، F4 ف # 4 ف # 4 ف # 4 ف # 4 ف # 4 ف # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4 د # 5، د # 5، د # 5، د # 5، د # 5، د # 5، د # 5 سي # 5، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، هڪ # 4، 4 هڪ #، هڪ # 4، 4 هڪ #، هڪ # 4، F4، F4، F4، F4، F4، F4، F4، F4، ف # 4، 4 ف #، ف # 4، [...]

  • هڪ ٽيم پيانو ميلو وڌيڪ پڙهو

    هڪ ٽيم پيانو ميلو

    F5، C5، F5، هڪ # 4، C5، F4، A4، C5، F5، C5، G5، F5 د # 5، D5، C5، هڪ # 4، C5، F5، F5، C5، F5، A4، هڪ # 4، G4، C5، F4 گ # 4، هڪ # 4 سي # 5، د # 5 گ # 4، هڪ # 4 د # 4، د # 5، D5، هڪ # 4 د # 5، D5، A4، هڪ # 4، C5، F5، C5، هڪ # 4، F4، C5، 4 هڪ #، هڪ # 4، A4، F4، E4، F4

واپس مٿي