ديو، ديو جبلن، چڪ بھشت ۾
جو دڪانهڪٻئي سان

هڪٻئي سان

صرف هڪ نتيجو ڏيکاريل آهي

واپس مٿي